Privacybeleid

Ted's Golfshop Noordwijk > Privacybeleid

Inleiding

Ted’s Golfshop verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, contacten en overige relaties, hierna te noemen klanten. Ted’s Golfshop doet dit om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken.

Voor alle privacy gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met info@tedsgolfshop.nl

Het bedrijf verwerkt voor haar klanten diverse soorten informatie. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen, maar ook voor andere partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken. In veel gevallen zullen deze andere partijen ook een eigen privacy statement hanteren, zie hiervoor de website van de betreffende partij.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • Emailadres;
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde;

Voor onze relaties verrichten wij diensten waarbij wij veelal toegang hebben tot alle gegevens, waaronder ook privacy gegevens.

Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan externe partijen anders dan de relaties waar de gegevens voor verwerkt worden.

Wij verwerken persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat om persoonsgegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst en overige instanties, maar ook voor het voeren van een adequate administratie.  In het geval dat het bedrijf wettelijk verplicht is om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst, AIVD, zullen wij hier gehoor aan geven.

Daarnaast ook gegevens, die nodig zijn voor het waarborgen van onze veiligheid en die van onze medewerkers en relaties.

Nieuwsbrieven en overige uitingen

Voor externe communicatie maken we gebruik van (nieuws)brieven.  Bij het aanmelden hiervoor, worden de gegevens, inclusief toestemming, hiervoor opgeslagen.

Bij het uitschrijven worden de hiervoor benodigde gegevens weer verwijderd, tenzij deze voor andere doelstellingen nog gebruikt worden.

Sociale gegevens

Voor externe communicatie via sociale platformen (Facebook etc.) worden sociale gegevens verwerkt voor directe en indirecte communicatie.

Recht op inzage en overdracht

Op verzoek kunnen wij een overzicht van de persoonsgegevens tonen, die wij van de betreffende persoon verwerken.

Mochten de gegevens niet correct zijn, dan kunnen deze op verzoek worden aangepast.

Wil de persoon deze gegevens overdragen, dan kunnen wij deze gegevens aanleveren aan de gewenste partij.

Vergetelheid

We kunnen de persoonsgegevens op verzoek verwijderen.  De gegevens worden dan ons verwijderd, tenzij deze voor administratieve en/of wettelijke eisen noodzakelijk zijn.

Bewaartermijnen

Alle gegevens die wij verwerken, worden indien nodig meegenomen in de backup, welke bewaard worden gedurende de termijn die wettelijk verplicht is en voor de correctie operatie van het bedrijf.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Cookie statement

Het bedrijf gebruikt cookies op de websites en toepassingen, dit doen wij om de websites/toepassing optimaal te laten functioneren.  Hierbij worden sessies, IP-adressen etc. vastgelegd.

Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen en niet langer bewaart dan de persoon aangeeft of technisch noodzakelijk is.

Het bedrijf maakt gebruik van analytische gegevens om het gebruik van websites te onderzoeken.  Deze gegevens zijn anoniem.

Copyright © 2023 Ted’s Golfshop & Repairs. All Rights Reserved